Hur vi jobbar

Insatserna planeras och genomförs i samråd med patienten och bygger på en habiliterings- respektive rehabiliteringsplan efter varje individs behov. Insatserna görs dels på Syncentralen men kan vid behov förläggas i närmiljön som till exempel hem, förskola eller skola.

På Syncentralen arbetar vi i team som består av personer från olika yrkesgrupper med var sitt ansvarsområde:

  • Optiker gör synundersökningar, provar ut och anpassar optiska hjälpmedel.
  • Synpedagog kartlägger intressen och behov. Stimulerar och tränar olika vardagsaktiviteter med och utan hjälpmedel samt hjälper till att tillrättalägga miljön.
  • Kurator ger stödjande och rådgivande samtal samt förmedlar kontakt med andra myndigheter och instanser i samhället.
  • Synpedagog inom It området  medverkar vid utprovning av datorhjälpmedel. Utför anpassningar och ger utbildning inom It-området.
  • Hjälpmedelstekniker installerar och ger support samt utbildar inom It-området.
  • Ögonläkare har det medicinska ansvaret och konsulteras vid behov.
  • Sekreterare och Assistent ansvarar för telefontid, bokningar, lager och övrig administrativ service.