Kommunens Syn/Hörsel instruktörer

 

I Kommunerna i Halland finns Syn- och hörselinstruktörer som ger stöd och hjälp till dig med måttlig till grav syn- och hörselnedsättning.

- hjälp till ett mer aktivt liv

- rehabilitering i det dagliga vardagslivet

- upplysning av användning av hjälpmedel

- information om service i kommunen, m.m

- information och handledning till anhöriga

- alla insatser är kostnadsfria

Kontaktuppgifter till syninstruktörerna i Halland:

Kungsbacka Kommun
Annika Gunnarsson
Omsorgens hus
Kraftvägen 3 
434 37 Kungsbacka
Måndag-Fredag
Tel. 0300-83 43 81
annika.gunnarsson@kungsbacka.se

Varbergs Kommun
Mona-Lisa Turesson
Träslövsvägen 23L
432 43 Varberg
Måndag-Fredag 8.30-9.30 Tel. 0340-886 61
mona-lisa.turesson@varberg.se

Falkenbergs Kommun
Rickard Tingemar
Hjälpmedelsservice
Murarevägen 41
311 36 Falkenberg
Måndag-Torsdag 8.00-9.30 Tel. 0346-88 52 57
rickard.tingemar@falkenberg.se

Hylte Kommun
Airi Pettersson
Vårdcentralen
Realgatan 8
314 31 Hyltebruk 
Tisdag, Torsdag, Fredag 8.00-9.00 Tel. 0345-181 40
airi.pettersson@hylte.se

Halmstad Kommun
Anna-Karin Svensson
Alla hjärtans hus
Kyrkogatan 3
302 42 Halmstad
Måndag-Fredag
Tel. 035-13 79 33
anna-karin.svensson@halmstad.se

Helena Johansson
adress och tel som ovan
helena.b.johansson@halmstad.se

Laholms Kommun
Bodil Pålsson
Preventionsgruppen
312 80 Laholm
Tel. 0430-152 62
bodil.palsson@laholm.se