Länkar

Exempel på användbara sidor på Internet.

Verksamma inom synrehabilitering

Forskning/ Utveckling
CERTEC

Utbildning
Högskoleprovet för person med synskada
Glimåkra Folkhögskola, Anpassningskurs för person med synskada
Fristad Folkhögskola, Synkursen

Information om Synnedsättning
1177 Sjukvårdsupplysningen

Tjänster
Syntolkning

Brukarföreningar- organisationer
Aktiva Synskadade
Föreningen Unga Synskadade (US)
Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar i väst (FSBU)
Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
Synskadades Riksförbund (SRF)
Svenska RP föreningen
Svenska Glaukom förbundet

Statliga/ Kommunala organisationer
Transportstyrelsen, medicinska krav för innehav av körkort
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Myndigheten för delaktighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Post och Tele styrelsen (PTS)
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)