Vanliga Frågor

Vad krävs för att få komma till Syncentralen första gången?
Kontakta din ögonläkare som avgör om remiss ska skrivas eller ej.

Om jag inte får remiss till Syncentralen, hur kan jag då få hjälp?
Kontakta syn- och hörselinstruktör i din kommun.

Hur lång är väntetiden?
Vi håller Region Hallands vårdgaranti.

Vad kostar besöket?
100kr kostar besöket, antigen det är i hemmet eller på mottagningen. Frikort gäller.
För vissa intyg tillkommer en extra avgift.

Behöver jag betala för att låna hjälpmedel?
Nej. Hjälpmedel får du låna av Region Halland så länge du har behov av det. Men förbrukningsmaterial (batterier, lampor osv.) betalar du själv.

Skivan fastnar i Daisyspelaren. Hur får jag ut den?
Se till att spelaren är avstängd, håll mata ut knappen intryckt samtidigt som du slår på strömbrytaren. Skivan ska nu komma ut, gör den inte det kontakta Syncentralen.

Hur gör jag när Daisyspelaren har svårt att läsa från skivan?
Ta ut skivan och tvätta den försiktigt med diskmedel och vatten, torka noga med luddfri trasa. Sätt i den rena, torra skivan i Daisyspelare och testa läsa igen.