Beställa tolk

Här kan du beställa tolk.

  • Beställ alltid tolk i god tid.
  • Du får inom två arbetsdagar en bekräftelse på att din beställning är mottagen.
  • Om du inte får någon bekräftelse, kontrollera att din e-postadress är rätt inskriven. Kontakta tolkcentralen om det fortfarande inte fungerar.