Frågor och svar

Den 2 juli - 17 augusti träffas vi säkrast vardagar kl. 09.00-13.00 Tolkbeställning kan alltid göras under fliken "beställa tolk"

Här publicerar vi några av de vanligaste frågorna som vi får till oss. Om du har något du undrar över så är du välkommen att maila din fråga till oss, tolkcentralen@regionhalland.se.

 

 • Om mötet drar ut på tiden, kan tolkarna då stanna kvar efter beställningens sluttid?
  Svar: Vi önskar så korrekt sluttid som möjligt. Våra tolkar kanske är bokade på annat uppdrag efteråt, har buss/tåg att passa mm. Men om tolkarna har möjlighet så kanske de kan stanna en kort stund.
 • Jag har bokat tolk till ett möte på lördag, om jag blir sjuk hur avbokar jag tolken då?
  Svar:  Om du har beställt tolk till helgen kan det vara bra att fråga Tolkcentralen på fredagen vem det blir som kommer och tolkar och vilket telefonnummer tolken har. Då kan du kontakta tolken direkt och meddela att det blir avbokat.
  Tolkcentralen brukar varje år skicka ut en telefonlista med alla anställda tolkars telfonnummer. Om du inte vet vem som kommer och tolkar kan du chansa och kontakta någon av  tolkarna så kan vi meddela den aktuella tolken.

 • Får jag alltid en bekräftelse på om det kommer tolk?
  Svar: Vi meddelar alltid beställaren om vi inte lyckas tillsätta en tolk till uppdraget. Anledning till att man inte har fått tolk kan vara tex:
  Beställt sent inpå när uppdraget skall vara och att tolkarna redan är tillsatta på andra uppdrag. Beställ därför i så god tid som möjligt.
  Tolken kan bli sjuk eller att vi har fått ett annat uppdrag som är högprioriterat och därför går före.
 • Jag använder skrivtolk under möten, jag undrar om ni kan skicka texten som ni skrivit ner under mötet till mig efteråt?
  Svar: Nej, all text försvinner efter hand på skärmen. Man kan inte gå tillbaka för att se den text som försvunnit från skärmen. Tolkningen är här och nu som all annan tolkning.