Hur man använder tolk

Den 2 juli - 17 augusti träffas vi säkrast vardagar kl. 09.00-13.00 Tolkbeställning kan alltid göras under fliken "beställa tolk"

Både hörande och döva är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra. Båda parter har också samma rätt att beställa tolk.

Tolkcentralen arbetar länstäckande och utifrån brukarnas behov vad beträffar tid och plats.

Vid uppdrag längre än en timme är det oftast två tolkar som turas om.

Tolken förhåller sig neutral och har tystnadsplikt.

Det är kostnadsfritt att använda tolk i vardagliga situationer.

Viktigt att tänka på när du använder tolk:

  • Vänd dig till din samtalspartner - inte till tolken
  • Tolken är där för att göra kommunikaitonen möjlig, inte för att deltaga i kommunikationen
  • Tala som vanligt, vi tolkar i "jag form".
  • Om ni är flera personer - tala en i taget
  • Lämna gärna förberedelsematerial till Tolkcentralen
  • Be tolken informera hur tolkningen ska fungera om du är osäker
  • Tänk på att hålla de bokade tiderna, annars håller inte vår planering
  • Glöm inte avboka om det planerade mötet inte kommer att bli av.
  • Tolken arbetar efter tolketiska regler och har enligt lag tystnadsplikt.

Taltjänsts sida finns mer information om hur de arbetar.