Informationsmaterial / Länkar

Den 2 juli - 17 augusti träffas vi säkrast vardagar kl. 09.00-13.00 Tolkbeställning kan alltid göras under fliken "beställa tolk"

Tolkanvändarenkät 2014 (PDF-dokument, 2,4 MB)

Nysamrapporten 2014 (PDF-dokument, 605 kB)

Rutin för betalningsansvar (Word-dokument, 690 kB)

Registreringsblankett (Word-dokument, 326 kB)

Larma till 112 med SMS

Information från Arbetsförmedlingen


Stöd till tolkkostnader i samband med utbildning för anställda
som är döva eller har hörselskada, vuxendövhet eller dövblindhet

Stöd till personligt biträde

Länkar


Sveriges Dövas Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund

Vuxendöva i Sverige

Förbundet Sveriges Dövblinda

Teckenspråkstolkning

Sveriges teckenspråkstolkars förening

Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar

Taltjänst Sverige

Bildtelefoni.net

Nysam