Taltjänst

Taltjänst - Delaktighet med tolk

Kostnadsfri tolkservice för röst-, tal- och språkskadade

På Taltjänst arbetar Marita Bengtsson och Kicki Goiting.
Vid behov anlitar vi även andra tolkar.

Taltjänst

Taltjänst är ett stöd till personer med någon form av kommunikationshinder såsom röst-, tal- och språkskada. Dessa skador kan vara medfödda eller förvärvade.

Du vet bäst när du behöver extra stöd
Du kan få tolkstöd i de situationer du själv tycker det behövs, t.ex. vid läkarbesök, bankärenden, föreningsmöten och fritidsaktiviteter. Ingen remiss behövs.

Tolk kan beställas till alla sammanhang och tider på dygnet.

Vi vänder oss till personer som t.ex. har

  • Afasi

  • Dysartri

  • Neurologisk sjukdom t.ex. MS, ALS, Parkinson

  • Medfödd hjärnskada, t.ex. CP

  • Förvärvad hjärnskada

  • Stamning

  • Laryngektomi

Talstöd 

Tolken repeterar och förtydligar ditt tal eller kommunikationssätt. Vid behov förtydligar tolken andras tal till dig.

Läs- och skrivstöd

Tolken ger dig stöd när det gäller att läsa och skriva till exempel brev, e-post, fylla i blanketter och vid behov föra kortare minnesanteckningar .

Telefonstöd

Tolken ger dig stöd vid telefonsamtal med tal och kan vid behov även föra kortare minnesanteckningar.

 

Förberedelse

Tolken behöver lära sig hur ditt behov av stöd ska se ut. Inför de möten, dit du beställt tolk, kan du och tolken behöva träffas en eller flera gånger för att gå igenom det du vill förmedla.

Talstödstolken har enligt lag tystnadsplikt

Är Taltjänst något för dig? 

Kontakta gärna Taltjänst för att få mer information eller för att prova om Taltjänst passar dig.

För mer information, gå gärna in på Taltjänsts nationella sida www.taltjanst.se

Så här beställer du Taltjänst:

Telefon:        0346 - 560 90 eller 0346 - 561 60
Texttelefon:  0346 - 830 30
Fax:              0346 - 561 64
e-post: tolkcentralen@regionhalland.se

Taltjänst
Box 113
311 22 Falkenberg

Besöksadress: Vårdcentralen i Falkenberg, Urmakaregatan 2, ingång C, plan 3.

Boka/avboka tolk i så god tid som möjligt!