Frågor och svar

Här publicerar vi några av de vanligaste frågorna som vi får till oss. Om du har något du undrar över så är du välkommen att maila din fråga till oss, tolkcentralen@regionhalland.se.

 • Hur ofta kan jag få tolk? Jag behöver oftast tolk en gång i veckan, går det?

Svar:
Ja, du beställer tolk så ofta som du behöver. Det bestämmer du själv. En del har en fast tid när vi träffas, kanske någon gång i veckan eller en gång i månaden.

 • Om jag vill ha taltjänsttolk till läkarbesök, vem beställer tolk? Jag eller läkaren?

Svar:
Det bestämmer du tillsammans med läkare/sjukvårdspersonal.

 • Varför kan jag inte åka i tolkens bil, eller tolken i min om vi ska till samma ställe?

Svar:
Det ingår inte i tolkens arbetsuppgifter att skjutsa eller åka med tolkanvändare. Tolken kanske kommer direkt från annat tolkuppdrag eller ska iväg direkt till nästa. Tolken måste vara fri att välja bästa färdsätt mellan tolkuppdragen.

 • Måste jag bjuda tolken på lunch om denne tolkar hela dagen?

Svar:
Nej! Du som är tolkanvändare ska inte bekosta tolkens utgifter oavsett om det gäller mat, resekostnader eller biljetter till något evenemang där du behöver tolk.

 • Tolkar ni på annat språk än svenska?

Svar:

Normalt tolkar vi bara inom svenska språket för röst-, tal- och språkskadade. Om det finns annat behov kontakta oss.

 • Kan ni förvara mina anteckningar som ni skriver åt mig?

Svar:
Nej, när vi renskrivit dem och lämnat till dig via brev, mail eller personligen så tar vi bort dem från vår dator pga. sekretessen.

 • Hur beställer jag taltjänsttolk?

Svar:

Du eller någon annan kan kontakta oss via telefon mm. (De olika kontaktuppgifterna finns på hemsidan). Du talar om vem som behöver tolk, tid och plats för tolkningen och vad det gäller. Ibland kan vi fråga mer för att tolken ska vara väl förberedd inför tolkuppdraget.

 • Jag ska till Skåne på ett möte. Vem kontaktar jag för att få taltjänsttolk där?

Svar:
Du som är boende i Halland kontaktar alltid oss, oavsett var i Sverige du behöver tolk. Vi ordnar så att det kommer tolk till den platsen.

 • Jag ska på ett kvällsmöte och behöver tolk. Jobbar tolken då?

Svar:
Ja, du kan beställa tolk till alla tider på dygnet, alla dagar på året. Men tänk på att göra tolkbeställningen under dagtid på vardagar (säkrast kl. 9.00-15.30)

 • Hur kan jag få veta mer om Taltjänst?

Svar:

Kontakta gärna oss på tolkcentralen så kan vi berätta mer. Du kan också gå in på Taltjänsts nationella hemsida för mer information. Adressen dit är: www.taltjanst.se

 • Måste jag ha en diagnos för att få använda Taltjänst?

Svar:

Nej, det behöver du inte ha om du har någon form av tal-,
röst- och/eller språkskada.

 • När kan jag anlita Taljänst?

Svar:

Du kan boka taltjänsttolk till exempelvis telefonsamtal, läkarbesök, bankärende, föreningsmöten mm. Du kan få stöd när det gäller att skriva eller läsa upp e-mail/brev. Boka tolk i god tid, så är chansen större att vi kan hjälpa dig med att utföra uppdraget.

 • Min pappa har grav afasi, hur ska ni kunna förstå honom?

Svar:

Vi träffar alltid våra tolkanvändare innan ett uppdrag utförs. Vi träffas en, två eller flera gånger för att lära oss personens sätt att kommunicera och förstå vilket stöd denne vill ha.

 • Min släkting förstår mig väldigt bra, varför ska jag använda mig av Taltjänst?

Svar:

Det är väldigt bra när någon i din närhet förstår allt, men kanske vill du vara privat med vissa ärenden - exempelvis läkarbesök eller bankärenden. Vi är opartiska och lägger inte in egna värderingar eller åsikter i det som ska förmedlas.

 • Kostar det något att använda Taltjänst?

Svar:

Nej. Att använda sig av Taltjänst är alltid kostadsfritt för den enskilde. I vissa fall står berörda myndigheter för kostnaden, men det är inget man som tolkanvändare behöver ordna med.

 • Kan Taltjänst vara med på anställningsintervju av en personlig assistent?

Svar:

Självklart, vi kan förbereda mötet med dig och under intervjun förtydliga det du säger om det behövs och skriva minnesanteckningar som du sedan får.

 • Kan ni följa med mig till läkare?

Svar:

Jadå! Vi möter dig hos läkaren och ger dig det stöd du behöver, ex talstöd och föra minnesanteckningar. Om det behövs så förbereder vi läkarbesöket innan tillsammans med dig.

 • Jag stammar och har svårt att prata på ett möte, kan ni vara med mig?

Svar:

Ja, det kan vi. Vi kan vara med för att repetera och förtydliga det du säger.

 • Är Taltjänst något för mig? Jag ska på möte med min bostadsrättsförening där de har svårt att uppfatta vad jag säger. Jag glömmer ofta vad jag vill framföra och har svårt att anteckna samtidigt som jag måste lyssna.

Svar:

Du kan boka taltjänsttolk till detta möte. Vi förbereder mötet tillsammans med dig och skriver upp punkter som du vill ta upp på mötet. Under mötet stöttar vi dig i talet och skriver minnesanteckningar som du får med dig. Vid behov kan vi gå igenom dessa tillsammans efteråt.

Vi har tystnadsplikt och alla uppgifter hanteras under sekretess.