Tolkmetoder

Den 2 juli - 17 augusti träffas vi säkrast vardagar kl. 09.00-13.00 Tolkbeställning kan alltid göras under fliken "beställa tolk"

Teckenspråkstolkning

Tolkningen sker i båda riktningarna mellan teckenspråk och talad svenska. Brukargruppen är döva och hörselskadade som har teckenspråket som sitt första språk.

Teckenspråket är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler.

Det utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen.

Teckenspråket är inte internationellt.

Skrivtolkning

Den största brukargruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade och vuxendöva, som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation.

Tolken använder ofta en bärbar dator vid tolkningen och skriver det som sägs. Då det är flera som behöver tolk kan texten projeceras som stor bild.

Texten som skrivs kan inte sparas.

I vissa sammanhang kan man även använda handskrift som tolkmetod

Andra tolkmetoder som används är TSS -"tecken som stöd" och tydligt tal.

Dövblindtolkning

Tolkningen sker till brukare som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer. I gruppen finns både de som har svenskan och de som har teckenspråket som sitt första språk.

Tolkmetod anpassas efter önskemål och behov.

I dövblindtolkningen ingår syntolkning och till en viss del även ledsagning