Uppge vid beställning

Detta behöver vi veta när vi tar emot en beställning

  • Datum och tid för uppdraget
  • Plats och adress,
  • Gärna detaljer som vilken ingång, våning, lokal osv.
  • Vem ska vi tolka för
  • Vilken tolkmetod
  • Uppdragets art
  • Särskilda önskemål
  • Vem ska vi kontakta om vi behöver komplettera uppgifterna

Skulle det dessutom finnas dagordning, program eller annat material så tar vi tacksamt emot det.