HBTQ-diplomerad verksamhet

Ungdomsmottagningen är en HBTQ-diplomerad verksamhet.
HBTQ står för homo-, bi-, trans- och queerpersoner.  Logga HBTQ-diplomering

Diplomeringen innebär en bekräftelse på att mottagningen arbetar på ett sätt som syftar till ett respektfullt bemötande av ungdomar och en bra arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv.