HBT-certifierad verksamhet

Ungdomsmottagningen är en HBT-certifierad verksamhet sedan december  2011. HBT står för homo-, bi- och transpersoner. Certifikatet innebär en bekräftelse på att mottagningen arbetar på ett sätt som syftar till ett respektfullt bemötande av ungdomar och en bra arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbt-perspektiv.

Hbt-certifierad sigill