Kurator/psykolog

Det här kan kuratorn/psykologen hjälpa till med

Nedan finns lite olika exempel från områden och frågeställningar som vi har mött hos ungdomar vi träffat.

Om du känner igen dig i något eller om du har andra upplevelser/erfarenheter du vill prata om, är du välkommen att kontakta oss.

Har funderingar kring

 • Mig själv, vem är jag och vad vill jag med mitt liv
 • Min sexuella identitet, vem tänder jag på
 • Att jag har svårt att tycka om mig själv, tycker jag inte värd något
 • Egna höga krav på att vara lyckad, hur jag ser ut och hur jag presterar i skolan/på jobbet
 • Stress, oro, grubblande, gjorde jag rätt
 • Att inte tycka saker är roliga, är ofta ledsen
 • Om jag skall behålla eller avbryta en graviditet
 • Att sex inte är skönt
 • Att jag utsätter mig för risker när jag har sex

Har börjat

 • Dricka för mycket, använda droger
 • Ha sex med andra fast jag egentligen inte vill
 • Göra saker jag inte vill och ångrar efteråt
 • Må dåligt, har tappat lust och glädje i livet
 • Äta sämre, hoppar över måltider

Relationen till

 • Min pojkvän/flickvän är ansträngande
 • Mina föräldrar är komplicerad och jobbig
 • Kompisarna, de bryr sig inte om mig, jag är ensam
 • Klasskamrater och lärare eller arbetskamrater är besvärlig

Drabbad av

 • Sorg, förlust, separation
 • Fysiskt, psykiskt, sexuellt våld
 • Att föräldrarna bara bråkar, de finns inte för mig, förstår mig inte
 • Föräldrars höga krav på mig att jag inte orkar med det

Samtalet

När vi träffas kan du komma själv, med din partner, en kompis eller med dina föräldrar. Ett samtal varar ca 45-60 minuter och man kan boka ett samtal i taget eller boka upp 3-5 samtal åt gången.
Samtalet är till för dig så du pratar om det som är viktigt för dig!

Ta kontakt!

 • Via telefon 0346-56201. Du kommer till mottagningens telefonsvarare där du väljer alternativet kurator och talar in ett meddelande. Sedan blir du uppringd.
 • Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att förnya recept, få svar på frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket mera.