Hjälp med annat?

Ungdomsmottagningen är stängd 12/6. Under sommaren V 26 - v 33 stängt på fredagar.

Hjälp finns att få:

ÄtstörningBladverk

Kvinnofridslinjen

Kvinnojourna Varberg

Kvinnojouren Kungsbacka

Kriscentrum Halmstad

Kvinnojouren Viktoria Halmstad

Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund

Terrafem för kvinnor med utländsk bakgrund

Män i fokus

Nationella hjälplinjen

Bris; Barnens rätt i samhället

Familjerådgivning: Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Hylte, Laholm

Våld i nära relation: Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Hylte, Laholm