Klassbesök

Ungdomsmottagningen är stängd 12/6. Under sommaren V 26 - v 33 stängt på fredagar.

Alla elever i åk 8 bjuds in till ett klassbesök på ungdomsmottagningen.Under besöket får eleverna träffa personal från mottagningen. Syftet med besöket är att berätta lite om vad man kan få hjälp med samt att föra en dialog med ungdomarna kring sex och relationer.Teman som berörs är sex, lust, självkänsla och relationer. Inte så mycket om kroppens anatomi.