Unga mammor

Välkommen att vara med i gruppen för unga mammor.

Gruppen är tänkt som ett komplement till Kvinnohälsovårdens föräldragrupper.

Möjlighet att träffa andra blivande mammor i samma ålder och livssituation.

Möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter.

Att vara med i gruppen ger möjlighet att träffa andra unga föräldrar.