Cellprov

Gynekologisk hälsokontrollHyasint

Kvinnor mellan 23-50 år kallas var tredje år till gynekologisk cellprovskontroll. Efter 50-års ålder kallas kvinnor ytterligare två gånger, vid 55 och 60 år.

Kallelse kommer som brev och och i 1177

Du som använder 1177 Vårdguidens e-tjänst kommer i fortsättningen få din kallelse för gynekologiskt cellprov både med brev och i 1177. Du kommer då att få en avisering om tiden via SMS. Logga in på www.1177.se  och titta i inkorgen eller under avboka/omboka tid på kvinnohälsovårdens mottagning.

Länkar för mer information

Gynekologisk cellprovtagning (1177.se)
Ta cellprov - En sida om gynekologiskt cellprov från Västra Götalandsregionen och Halland
Filmen: Jag bryr mig

Vaccination mot livmoderhalscancer (HPV) för flickor (1177.se)

Information om biobank finns att läsa på 1177 Biobankslagen och på  Biobanksverige

Provet kostar 150 kr
Medtag legitimation

Välkommen!