Barnmorska

Tider v 52 Onsdag 27/12 öppet mellan 10-16.30.drop in mellan 13-16.30 Torsdag 28/12 öppet 8-15 v 1 Tisdag 2/1 öppet 9-16.30 drop in mellan 13-1630

Barnmorskans huvudsakliga uppgift är att arbeta med sexualitet och hälsa samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Både tjejer, killar och transpersoner är välkomna.
Här är några exempel på när man kan komma till barnmorskan:

  • Önskan om eller frågor om preventivmedel, menstruationsproblem, graviditets misstanke, samtal om abort.
  • Sexuella problem, akut p-piller, gynundersökning.
  • Provtagning på grund av misstanke om könssjukdom.
  • Funderingar om sin kropp.

Man kan även komma för samtal

Tillsammans med läkare på ungdomsmottagningen har barnmorskan ett medicinskt ansvar inför ungdomarna, så att de får ett kvalificerat omhändertagande. Utöver detta arbetar barnmorskan med utåtriktad verksamhet, ofta tillsammans med mottagningens övriga personal, tex. skolklasser, vårdskolor och andra utbildningar.