Undersökning av killar

Tider v 52 Onsdag 27/12 öppet mellan 10-16.30.drop in mellan 13-16.30 Torsdag 28/12 öppet 8-15 v 1 Tisdag 2/1 öppet 9-16.30 drop in mellan 13-1630

Killar kommer ofta för att testa sig för könssjukdomar, undersöka "prickar" på penis, fråga något kring könsorganen; är det normalt, hur är storleken.

Läs hur det går till på UMO