Urologimottagningen Halmstad

På urologimottagningen utreder vi och behandlar sjukdomar i njurar och urinvägar hos både män och kvinnor och i mannens könsorgan. Det innebär att vi tar emot patienter med besvär från njurar, urinledare, urinblåsa, prostatakörtel, urinrör, testiklar, penis och pung. Vi behandlar också inkontinens och stensjukdomar.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egenremiss, detta gör du lättast via e-tjänster på 1177.se.

Inför ditt besök på någon av våra mottagningar, tänk på att ta med dig:

  • legitimation
  • lista över mediciner som du tar

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Om du inte talar svenska kan vi boka en språktolk. Vi kan även boka dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk för dig som behöver det. Kontakta oss i god tid innan ditt besök.

Beroende på dina besvär kan behandlingen ske antingen i Kungsbacka, Varberg eller Halmstad.

Vår vårdavdelning finns på Hallands sjukhus Varberg, här tar vi emot urologiska patienter från hela Halland.