Vårdavdelningen Kungsbacka

I Kungsbacka finns på sjukhuset en vårdavdelning med samma karaktär som avdelningar på andra sjukhus.

Här bedrivs vård inom geriatrik, postoperativ vård och palliativ vård. De som vårdas här har remitterats från andra sjukhus eller från primärvården. De som eftervårdas efter operationer i Kungsbacka skrivs vanligen ut till bostaden efter enstaka dygns vård. Den läkare som har opererat ansvarar också för vården på vårdavdelningen.

 

Verksamhetsområdeschef: Ulrika Christensen

Tf Verksamhetschef: Marita Edsö

Avdelningschef: Lena Johansson