Barnavårdscentral - BVC

               personal 2017

Välkommen till Familjecentralens BVC!
Här jobbar Karin, Marie o Cecilia som är barnsjuksköterskor.
En gång i veckan finns barnläkare Charlotte Brydolf här hos oss.

Nu kan du boka tid, omboka tid och avboka tid direkt via nätet

I vår bokningskalender ser du lediga tider och kan sköta mycket av din tidsbokning själv via nätet. Bokningskalender

Du kan:

• Boka tid direkt
• Omboka tid och välj en tid som passar dig
• Avboka när du inte behöver komma
• Se din bokade tid

För att kunna boka logga in på www.1177.se
Läs mer om våra e-tjänster och hur du loggar in på www.1177.se

Att bli förälder tillhör livets största händelser!
Vi på Familjecentralens BVC arbetar för att främja ditt barns hälsa och utveckling under de första sex åren. Vi vill ge ett tryggt stöd i föräldrarollen!

På BVC arbetar distriktssköterska, barnsjuksköterska, barnläkare, distriktsläkare, barnhälsovårdspsykolog och logoped tillsammans med förebyggande arbete för alla barn från nyfödd till sex år. Hos oss är barnet i centrum och vår uppgift är att i samråd med föräldrar arbeta för barnets bästa. Vi samarbetar med mödrahälsovården, BB, barnkliniken, socialtjänst och förskola.

Kostnadsfritt

Barnhälsovården är helt kostnadsfri och vi erbjuder barnhälsovårdens basprogram med bland annat hembesök till alla nyfödda och adoptivbarn, hälsoundersökningar, rådgivning och vaccinationer. Hälsoundersökningar ger möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka sjukdomar eller hinder i barnets utveckling och att vid behov erbjuda individuella åtgärder.

BVC Familjecentralen

Barnsjuksköterska Karin

Barnsjuksköterska Marie

Barnsjuksköterska Cecilia

Barnläkare Charlotte Brydolf

Om barn på 1177