Provtagningen

Välkommen till provtagningen

På provtagningen utförs blod- och urinprovstagning. Du kan även komma hit för provtagning med remiss från annan läkare.

Mottagning för provtagning

Anmäl dig i receptionen före besöket till provtagningen!

Provtagning:

Måndag 8:00-11:00, tisdag-fredag 8.00 - 11.00. Du behöver inte boka tid. Patientavgiften är 100:-. Har du tid hos läkare inom 2 veckor kostar det inget.

AK-mottagning och PK-provtagning

för dig som behandlas med Waran.
Måndag - Torsdag kl 08.00 - 11.00

För kännedom

I september månad 2010 började vi använda oss av Auricula som är ett ordinationsprogram för  Waranbehandling (antikoagulation).

Waran

För dig som behandlas med Waran innebär det att ordinationsbrevet kommer att se annorlunda ut. På brevet kommer det även att stå Vårdcentralen Laholms AK-mottagning, men det är samma som Vårdcentralen Laholm. Läs noga brevet då det kan innehålla tillägg till doseringen i fritext.

PK-prov

Om du tar ditt PK-prov på annat ställe än ditt ordinarie, kontakta AK-mottagningen före provtagningen.

Ordinationsbrev

Inom en till två dagar efter provtagningen kommer ditt ordinationsbrev. Om din ordination behöver ändras samma dag ringer vi som tidigare, annars kan ändringen komma senare under doseringsveckan, så läs doseringen extra noga.

Glöm inte meddela medicinändringar/naturläkemedelsförändringar vilket kan påverka dina PK-värden.

Vid frågor kontakta AK-mottagningen Vårdcentralen Laholm.

Välkommen!