Medicinsk fotvård

Under sommaren har laboratoriet öppet mellan 08.00-11.00 måndag till fredag.

Inom Vårdval Halland har patienter med kroniska sjukdomar där fötterna bär en del av symtomen på sjukdom rätt till medicinsk fotvård.

Om du är berättigad till medicinsk fotvård, kontakta din läkare eller diabetessköterska för remiss till fotvårdsspecialist.