Ungdomsmottagning

Barnmorska och kurator har mottagning för förebyggande hälsoarbete för unga i hela Laholms kommun.

Ungdomsmottagningens webbplats