Arbetsterapi

Arbetsterapeuten hjälper dig, att utifrån dina egna resurser, bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter du behöver och vill göra.

Den, som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning, har nedsatt förmåga att klara av personlig vård, boende, arbete/studier eller fritid, kan få stöd av en arbetsterapeut.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Träning av förmågan att utföra vardagliga aktiviteter
  • Rehabilitering av olika typer av handbesvär/skador (se mer information under fliken Handrehabilitering)
  • Utprovning av hjälpmedel och vardagsteknologi (se mer information under fliken Bostadsanpassning och hjälpmedel)
  • Bedömning vid behov av bostadsanpassning (Läs mer här om Bostadsanpassning på kommunens hemsida)
  • Diagnosrelaterade patientskolor

Boka tid:

Ska du göra före alla hem- och mottagningsbesök och kan göras via http://www.1177.se  (logga in) eller via vårdcentralens vxl på tele: 0346-56210, se kontaktuppgifter i högespalten.

Vi tar emot patienter listade på Vårdcentralen Falkenberg samt
patienter listade på Vårdcentralen Ullared, Vårdcentralen Vessigebro och Vårdcentralen Slöinge.

Till oss kan du söka med eller utan remiss (se länk till egenremiss till höger).

Du anmäler dej i receptionen, Entré E

  • Varje besök kostar 100 kr och ingår i högkostnadsskyddet
  • Frikort gäller
  • Bedömning för utprovning av hjälpmedel kostar 100 kr, gäller även vid hembesök
  • Vid återbud meddela oss senast dagen före, annars debiteras du patientavgiften
  • Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att få svar på dina frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket annat.