Distriktssköterska

Till distriktssköterskan vänder du dig när du vill ha hjälp med omläggning av sår, suturtagning, injektioner och blodtryckskontroller. Du kan även få hjälp med kostrådgivning, rökavvänjning och viktminskning.
Vi har även en Astma/KOL-mottagning och en Diabetesmottagning.

All service som distriktssköterskan ger dig är kostnadsfri, uteblivet besök debiteras.
Endast tidsbeställd mottagning.

Om du behöver av- eller omboka din tid eller ställa en fråga så gör du det enkelt genom att logga in på www.1177.se

Distriktsköterskemottagning Skogstorp

  • Tidsbeställd distriktssköterskemottagning
  • Diabetesmottagning
  • Kostrådgivning/viktminskning