Neurorehabiliteringen

Neurorehabilitering vänder sig till dig som nyligen insjuknat i stroke, förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Vi erbjuder en intensiv, individuell rehabiliteringsperiod.

Vårt rehabiliteringsteam består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kurator och logoped.

Du är välkommen att söka till oss med eller utan remiss. Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att få svar på frågor, boka tid, av-  och omboka ditt besök och mycket mera eller via telefon till Vårdcentralen Falkenberg, tele: 0346-56210.

  • Behandlingsavgiften är 100 kronor och räknas in i högkostnadsskyddet.
  • Frikort gäller.
  • Avbokning somsker senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras.
    Detta gäller även dig med frikort.

Du anmäler dig i receptionen på Hälsa och rehabilitering Falkenberg, ingång E.