Psykolog

Visst du att?

Var tredje till var femte patient som kommer till en vårdcentral lider av psykisk ohälsa i form av t.ex. stress, livshanteringsfrågor, relationssvårigheter, ångest och depression. En del av dessa patienter söker vård för ett annat problem som påverkar den psykiska hälsan, t.ex. smärta, sömnsvårigheter och högt blodtryck. Andra upplever sina symtom som i första hand kroppsliga, exempelvis tryck över bröstkorgen och svårigheter att andas, även om de kan ha en stark relation till psykologiska faktorer.

Kurator

Kuratorn erbjuder bedömning/behandling i form av samtal som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk grund. 
Till höger finner du länkar till intressanta hemsidor.

Psykolog

Psykolog erbjuder bedömning/behandling i form av samtal som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk grund.  
Till höger finner du länkar till intressanta hemsidor.

Ullared

Mottagning på VC Ullared efter överenskommelse.

Tystnadsplikt

Alla inom enheten Kurator och Psykologmottagningen arbetar under tystnadsplikt.

Egenremiss

Du har möjlighet att få hjälp av oss utan läkarremiss.
Fyll i blankett Egenremiss, se länk på hö sida.
Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att få svar på frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket mera eller  vi telefon Hälsa och rehabilitering Falkenberg.

Du anmäler dig i receptionen, Entré E

  • Varje besök kostar 100 kr och ingår i högkostnadsskyddet.
  • Frikort gäller.
  • Vid återbud meddela oss senast dagen före annars debiteras ni.
  • Vill du avboka eller omboka.  Logga in på www.1177.se för att få svar på frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket mera eller  vi telefon Hälsa och rehabilitering Falkenberg.

Om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet, dock ej medicinska frågor, kan du även kontakta oss via E-post Observera att e-posten ej sker via säker förbindelse, sekretess kan ej garanteras.