Sjukgymnastik/Fysioterapi

Sjukgymnastisk/fysioterapeutisk behandling kan användas vid olika sorters smärta, stelhet i leder eller svaghet i muskler. Ibland behövs hjälp för att komma igång efter en skada eller en operation.

De vanligaste besvären är relaterade till rörelse- och stödjeapparaten, kroniska sjukdomstillstånd,  generell smärta, hjärt- eller lungsjukdomar samt stressrelaterade symtom.

Hos oss tar våra kunniga sjukgymnaster/fysioterapeuter väl hand om dig. Vi undersöker, bedömer och behandlar dina symtom och tillsammans lägger vi upp en behandlingsplan och fastställer en tydlig målsättning. Du som patient är huvudaktör och har ett stort eget ansvar. Vi hjälper och guidar dig efter behandling till ett fortsatt hälsosamt liv.

Vi tar emot patienter listade på Vårdcentralen Falkenberg samt patienter listade på Vårdcentralen Ullared, Vårdcentralen Vessigebro och Vårdcentralen Slöinge.

Du kan alltid kontakta oss via nätet. Logga in på www.1177.se för att få svar på frågor, boka tid, av- och omboka ditt besök och mycket mera. Det behövs ingen remiss via läkare för att komma till oss, utan du kan själv fylla i en Egenremiss, se länk Egenremiss i högerspalten.

Om du nyligen är insjuknad i stroke eller har drabbats av  annan neurologisk skada eller sjukdom är du välkommen till Neurorehab  på Vårdcentralen Falkenberg.