Vaccination

Recevaccinationskampanj

Vaccinera dig inför din utlandsvistelse

Det är en god idé att vaccinera sig innan man besöker vissa områden utomlands, särskilt tropiska områden. Kontakta oss för en bedömning om vad som kan vara aktuellt för dig. Förutom ditt resmål kan även vistelsetid, aktuellt hälsotillstånd och tidigare vaccinationer påverka om eller hur du ska vaccinera dig.

Ska du ut och resa och funderar över vilka resevaccinationer som behövs i det landet du ska besöka? För att du ska vara trygg och undvika smittor under semestern kan det vara klokt att läsa på om vilka vaccinationer som rekommenderas.
Läs mer om reseråd och vaccinationer på 1177 

Beställ tid minst 6 veckor före resan! Vissa vaccin behöver tas i flera doser.
Kontrollera gärna tidigare vaccinationer innan så du har den informationen med dej när du bokar tid hos oss. Ta med eventuell vaccinationskort till mottagningsbesöket.

Prislista

Du betalar en stickavgift på 200 kronor oavsett antal vaccinationer, denna avgift tillkommer vid varje vaccinationstillfälle. Se vad vaccinet kostar via länken Vaccinationspriser i högerspalten (stickavgift på 200 kronor tillkommer).

I vissa fall vid vaccination hos oss får du först träffa en läkare som ordinerar vaccinationen. I dessa fall tillkommer avgift på läkarbesöket.

Vi erbjuder även:

  • Vaccination som kan förebygga livmodershalscancer. Vaccinationen är subventionerad för flickor mellan 13 och 17 år.
  • PPD-prövningar
  • Influensavaccination
  • Pneumokockvaccination - vaccination mot lunginflammation

Twinrix

Tänk på att vara ute i god tid för vaccination då det gäller Twinrix!. För ett 20- årigt skydd skall tre sprutor tas. De två första sprutorna ges med en månads mellanrum och först då har man ett fullgott skydd inför resan och den tredje sprutan tas fem månader efter den andra för ett långvarigt skydd.

Hepatit A+B

Om man önskar ge barnen vaccinet AmBirix med skydd för både Hepatit A+B med endast 2 sprutor bör man ha vetskap om att efter den första sprutan är man endast skyddad mot Hep A och påbörjat skydd mot Hep B efter en spruta. Först när barnet har fått båda sprutorna har man fullgott skydd mot både Hepatit A+B. Sprutorna tas med ca 1 års mellanrum.

Den årliga influensan

Influensa är en virussjukdom som återkommer varje vinter, ibland i form av stora epidemier. Det är främst personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom samt pensionärer över 65 år som löper ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid influensa.
Därför rekommenderar Socialstyrelsen att sådana personer vaccinerar sig mot influensa varje höst. Flera undersökningar visar att man därigenom kan minska risken för allvarlig sjukdom och komplikationer, som lunginflammation och hjärtsvikt.
Inom Region Halland kan personer som tillhör sådana "medicinska riskgrupper" , samt de som är 65 år och äldre, bli vaccinerade för endast 60 kronor.
För de som inte tillhör riskgrupp eller är yngre än 65 år, tillkommer stickavgiften (200 kronor) på priset.

Lunginflammation

Pneumokockvaccination är av värde för patienter med svåra kroniska sjukdomar, t ex hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar och diabetes. Även patienter med nedsatta immunförsvar har nytta av denna av vaccinationen.
Alla personer över 65 år rekommenderas också att vaccinera sig mot pneumokocker då denna åldersgrupp löper ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner. Detta gäller särskilt dem som tidigare haft en sådan infektion, t ex lunginflammation. Skyddet av en vaccinationsdos varar i flera år. Vaccinationen med förnyelsedos är aktuell efter cirka 10 år. Om du saknar mjälte bör vaccinationen upprepas efter cirka 5 år.