Arbetsterapi

Inom Närsjukvården möter arbetsterapeuten människor i alla åldrar som av olika orsaker är eller riskerar att bli begränsade i sina dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten arbetar utifrån patientens egna resurser för att möjliggöra ökad aktivitetsförmåga och självständighet.

Du är välkommen att söka till oss med eller utan remiss. Boka alltid tid i förväg, det gör du enklast per telefon till den arbetsterapeut som är kopplad till din vårdcentral. Det går också bra att boka tid genom att logga in på www.1177.se. Vi tar endast emot tidsbeställda besök.

Behandlingsavgiften är 100 kronor och räknas in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller. Detta gäller även för hembesök och hjälpmedelsutprovning. Avbokning som sker senare än kl 16 dagen innan avtalad tid debiteras. Detta gäller även dig som har frikort.

Du går in genom Södra entrén via centralkassan där du anmäler att du kommit och betalar. Arbetsterapimottagning och väntrum ligger en trappa upp målpunkt G.