Dietistmottagning

Dietisten är en resurs för dig som på grund av sjukdom eller av förebyggande skäl måste hålla en speciell kost. Hos dietisten kan du få individuella kostråd utifrån dina förutsättning och behov. Kostråden kan därför skilja mellan olika individer som har samma diagnos, men olika förutsättningar.

Hos dietisten kan du få hjälp vid näringsbedömning och kostbehandling vid diagnoser som bland andra malnutrition och undernäring, diabetes, övervikt, allergi och intolerans och förhöjda blodfetter. kostbehandlingen ges antingen vid enskilt besök eller i grupp.

 Yoggimuslibild

Bokning

Till dietisten kan du komma efter en medicinsk bedömning av vårdcentralens läkare eller sjuksköterskor.

Ett nybesök tar cirka 60 minuter och ett återbesök mellan 30-60 minuter.

Vi nås på telefon 0340-48 12 25.

Mottagningen ligger på Hallands sjukhus Kungsbacka, Huvudentrén, målpunkt G, plan 3.

Kostnad

Besöket kostar 100 kr och ingår i högkostnadskyddet. Uteblivet besök debiteras.