Läkarmottagning Kungsbacka

Instrument

Alla besök till läkare och bokas via telefon 0300-56 52 40.

Vi kan även erbjuda tidsbokade akuttider varje vardag. Lättare infektioner hänvisar vi till vår  sjuksköterskeledda infektionsmottagning varje vardag kl 13:00 -14:30, dit man kan komma utan att beställa tid.

Alla besök ska anmälas i receptionen.
Uteblivet besök debiteras enligt gällande lagstiftning, gäller även barn och äldre över 85 år.

Avgifter

Läkarbesök kostar 150 kr.
Avgiftsfritt för barn och ungdomar till och med 19 år.
Avgiftsfritt för äldre som fyllt 85 år.