Provtagning Vårdcentralen Kungsbacka

Provtagning

Vi som arbetar på provtagningen är undersköterskor.

Glöm ej ta med eventuella remisser och prover.

Anmälan

Anmälan gör du i kassan på vårdcentralen före provtagningen.

Avgifter

Provtagningen är kostnadsfri i samband med ditt läkarbesök, övrig provtagning kostar 100 kr. För barn under 20 år och äldre som fyllt 85 år är provtagningen kostnadsfri.