Folkhälsa

Vi kan stödja dig om du har behov av förbättrade levnadsvanor.

Kontakta oss gärna på 0340-482100 för att boka tid hos distriktssköterska för tobaksavvänjning, råd om kostvanor,  motionsvanor eller stödsamtal vid riskbruk av alkohol. Det finns möjlighet att utforma en hälsoplan tillsammans med distriktssköterskan, där förändringar i levnadsvanor kan följas via webben. Även recept på fysisk aktivitet kan erbjudas.

Se också länkar nedan:

http://www.1177.se/Halland/Tema/Halsa/

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR innebär att hälso- och sjukvårdspersonal kan skriva ut ett recept till dig på fysisk aktivitet som komplement till, eller ersättning för, läkemedel eller annan behandling. Aktiviteterna genomför du på egen hand eller deltar i gruppverksamhet som vissa föreningar i ditt område erbjuder.