Psykologmottagningen Västra Vall-Breared

Välkommen till psykologerna på Vårdcentralen  Västra Vall - Breared.

Vårdcentralens psykologer är en resurs för dig och kan ge dig tidsbegränsad individuell psykoterapi vid psykisk ohälsa såsom vid krisreaktioner, depression, nedstämdhet, ångest, oro, relationsproblem och stressrelaterade problem.

Du kan komma hit via remiss från läkare eller annan vårdpersonal eller ringa själv.

OBSERVERA! Mottagningen är på Skansgatan 28, Varberg förutom PTP-psykologen som finns på Västra Valls vårdcentral.

Kostnad

Ett besök kostar 100 kronor och ingår i högkostnadskyddet. Uteblivet besök debiteras.

Barn och ungdomar t o m 19 år är kostnadsfritt. Uteblivet besök debiteras dock.

Psykologer

  •  Leg psykolog telefon: 0340-48 21 70
  • PTP psykolog telefon: kontakta Västra Valls vårdcentral.
  • Barnhälsovårdspsykolog 0-5 år

Vi har också  psykolog som är knuten till  barnavårdscentralen.

  • Leg psykolog, Barn- Ungdoms- och Kvinnohälsovård. Telefon: 0340-48 21 56.
  •  Leg psykolog, Barn- ungdoms- och Kvinnohälsovård. Telefon: 0340-48 22 73 telefontid: tisd 08.30-09.00. 

Barn- och Ungdomspsykolog 6-18 år

Vi har också  psykolog som är knuten till  barnavårdscentralen.

  • Leg psykolog, Barn- Ungdoms- och Kvinnohälsovård. Telefon: 0340-48 21 56.
  •  Leg psykolog, Barn- ungdoms- och Kvinnohälsovård. Telefon: 0340-48 22 73 telefontid: tisd 08.30-09.00.