Distriktssköterskemottagningen

Välkommen till våra distriktssköterskor på tidsbokad mottagning måndag-fredag.

Hos oss kan du få hjälp med

  • Bedömning av utslag och eksem
  • Blodtryckskontroll
  • Injektioner
  • Katetervård
  • Livsstilsråd
  • Omläggning av sår
  • Recept på fysisk aktivitet
  • Suturtagning
  • Utredning och utskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • Remiss för medicinsk fotvård

Vi erbjuder även

Astma-KOL-mottagning
Blodtrycksmottagning 
Diabetesmottagning
Hjärtsviktsmottagning
Hälso/livsstilssamtal
Kostrådgivning/Viktminskning
Tobaksavvänjning