Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg

Välkommen till Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg!

Vi är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning bestående av två allmänpsykiatriska team och ett psykosteam. Teamen har tvärprofessionell sammansättning. Vanliga diagnoser är depression, bipolär sjukdom, OCD, posttraumatisk stress och psykoser.

Här hos oss arbetar 26 personer och yrkeskategorierna är läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, arbetsterapeut, läkarsekreterare. Sjukgymnastbehandling för specifika fall kan erbjudas via närsjukvården.

E-post: vuxenpsyk.falkenberg@regionhalland.se
Tänk på att aldrig skicka känsliga uppgifter med e-post. Sekretess kan inte garanteras. Logga i stället in på www.1177.se för att förnya recept, boka eller omboka tid, ställa en fråga, få kontakt mm.