Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg

Välkommen till Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg!

Vi är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder diagnostik och behandling för dig med svår psykisk ohälsa. Vi samarbetar med närsjukvården och kommunens olika enheter. Om du har drabbats av psykiska besvär vill vi att du i första hand vänder dig till vårdcentralen för en första bedömning och omhändertagande.

Om närsjukvården bedömer att dina besvär är så svåra att du behöver specialistpsykiatrisk vård, kan de i samråd med dig skicka en remiss till oss. Du kan även lämna en egenremiss direkt till mottagningen. Vi tar då ställning till om du behöver vård inom specialistpsykiatrin.

När vi har nått målen med behandlingen av dina psykiska besvär övertar som regel närsjukvården ansvaret för din eventuellt fortsatta behandling.

Vi erbjuder 1177 Vårdguidens e-tjänster vilket innebär du kan kontakta mottagningen för rådgivning och frågor, avboka ditt besök, skriva egenremiss, förnya recept mm via internet. Logga in på www.1177.se med hjälp av din e-legitimation.