Regler och rättigheter

Här kan du hitta information om din rätt att välja vård, vårdgarantin eller patientavgifter. Du hittar även information om vilka lagar och regler som gäller inom vården, vilka rättigheter du har som patient och vilka former av stöd och hjälp som finns att få. 

På vissa av sidorna här kommer du att länkas till www.1177.se/Halland. Bakom 1177 Vårdguiden står alla Sveriges landsting och regioner för att ge alla vårdsökande samma, höga och kvalitetssäkrade information.