Riksavtal för utomlänsvård 2015

Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt riksavtal kring utomlänsvård. Avtalet reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.  Det viktigaste i det nya avtalet är den utökade möjligheten att själv välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i andra landsting.

Du kan välja öppenvård i hela landet

Du har möjlighet att välja öppenvård, på vårdcentral eller specialiserad öppenvård, var som helst i Sverige så länge den är offentlig finansierad. Med specialiserad öppenvård menas vård som ges på sjukhus utan att du behöver blir inlagd. När du söker vård i annat landsting/region är det dina medicinska behov som avgör när du får vård. Alla får vård på samma villkor, oavsett om man söker vård i sitt eget landsting/region eller i ett annat.

Följande vård omfattas inte av Valfrihet i vården

  • Rikssjukvård – dvs. högspecialiserad vård som finns på ett eller två sjukhus i Sverige
  • Tandvård

 Att välja slutenvård i hela landet

Du har också möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i *slutenvård vid sjukhus inom länssjukvården. Det krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget.

*vård som innebär att du behöver ligga inne på ett sjukhus.

Patientavgifter

När du söker vård i ett annat landsting/region betalar du den patientavgift som gäller där. Resor och uppehälle betalar du själv.

Remiss för vård i annat landsting

Du kan söka till andra landsting/regioner antingen genom att din läkare remitterar dig till ett annat landsting/region eller så söker du själv direkt.

Remiss

I Halland finns inget remisskrav för att söka öppen specialistvård, men för att du ska få rätt

hjälp utifrån ditt behov är det alltid bra om du först vänder dig till din vårdcentral. Om du själv vill kontakta en öppen specialistvårdsmottagning skickar du en så kallad egenremiss. De flesta mottagningar har formuläret ”Begäran om egenremiss” som e-tjänst och är du folkbokförd i Halland hittar du det enklast genom att logga in på www.1177.se

För mer information om möjligheten att söka vård utanför Halland kontakta:

Vårdgarantiservice Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad telefon 0771-900 600

E-postadress till kontaktperson: carina.werner@regionhalland.se
Telefonnummer: 035-13 47 97