Capio Movement tar över reumatikervården i Halland

Den 1 juni 2014 tog Capio Movement över ansvaret för att ge god reumatisk vård till invånare i Halland. Behandlingar erbjuds både i Varberg och i Halmstad.

Vården har tidigare getts av Spenshults sjukhus i Oskarström, med filial i Kungsbacka. Spenshults avtal med Region Halland löpte dock ut 1 juni 2014 och efter en ny upphandling av reumatologivården har avtal skrivits med Capio Movement. Avtalet gäller i fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Region Halland, Spenshult och Capio har arbetat tillsammans för att övergången ska genomföras så smidigt som möjligt för Hallands cirka 3 800 reumatiker.

Avtalets innehåll

Kortfattat innebär Capio Movements avtal med Region Halland att de ska erbjuda vård inom alla former av reumatiska sjukdomar, det vill säga:

  • akuta och kroniska artriter
  • reumatiska systemsjukdomar
  • primära vaskuliter
  • annan grundsjukdom med svårare fall av ledpåverkan eller på annat sätt komplicerande faktorer som gör att patienten måste utredas av en reumatolog.

Capio Movement kommer att erbjuda reumatologisk öppen-, dag- och slutenvård, rehabilitering och reumaortopedi i lokaler i centrala Halmstad. På kliniken i Varberg kommer det att finnas reumatologisk öppenvårdsverksamhet, inklusive rehabilitering.

Överlappning av verksameter från 5 maj

Enligt avtalet tog Capio Movement över ansvaret den 1 juni 2014, men redan den 5 maj öppnade de sin reumatologiska verksamhet i Halmstad, samtidigt som Spenshult höll öppet i Oskarström och Kungsbacka fram till den 27 juni. Capios mottagning i Varberg öppnar den 11 augusti. 

Alla patienter som har en pågående kontakt med Spenshults sjukhus och mottagningen i Kungsbacka kommer att kallas till den nya vårdgivaren Capio Movement. Det är samma villkor som gäller för vård hos Capio Movement som hos Spenshult, exempelvis rörande patientavgifter och regler för frikort och sjukresor.

Verksamhet i Varberg och i Halmstad

Verksamheten finns på två platser i Halland; Halmstad och Varberg. Verksamheten i Halmstad är lokaliserad på Bergsgatan 26 (nära sjukhuset). Här erbjuds bedömningar, diagnostisering, läkemedelsbehandling, rehabilitering, livsstilsskola samt reumaortopedi i öppenvård, dagvård och slutenvård. Bassängträning erbjuds i anslutning till Hallands sjukhus Halmstad.

Kliniken i Varberg är lokaliserad i anslutning till Varbergs Kurort. Här kommer det att finnas reumatologisk öppenvårdsverksamhet, inklusive bedömningar, läkemedelsbehandling, rehabilitering och bassängträning.

Svar på dina frågor

Vi har samlat vanliga frågor och svar kring övergången av reumatikervården här på webbplatsen.

Självklart kan du också ställa frågor direkt till Region Halland, Spenshults sjukhus eller Capio Movement. Se kontaktvägar här till höger.