Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring övergången av reumatikervården. Svaren har formulerats gemensamt av Region Halland, Spenshult och Capio Movement.

Vi kan inte svara på frågor som är av medicinsk och/eller personlig karaktär. Vänd dig med sådana frågor direkt till din vårdgivare, eller ring 1177 Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning.

Varför görs denna förändring?

Svar: Spenshults sjukhus har haft ett avtal med Region Halland om att erbjuda reumatologisk vård. Avtalet löper ut den 31 maj 2014 och regionen är då skyldig att göra en ny upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen genomfördes under hösten 2013 och vanns av Capio Movement.

Jag har fått ett brev med en blankett som ska skickas in - men det saknas svarsadress. Vad ska jag göra?

Blanketten var tänkt att kunnna fyllas i och kostnadsfritt skickas tillbaka till Capio Movement. Dessvärre uppstod det ett fel i Postens hantering av blanketten och den saknar svarsadress på baksidan. Vi beklagar detta! Posten kommer inom kort att skicka ut ett nytt, korrekt brev.

Alla som har fått en felaktig blankett kan alltså invänta det nya brevet och därefter skicka in den rätta versionen. De som redan hunnit skicka in blanketten, och som själva har adresserat den till Region Halland eller Capio Movement, behöver inte skicka in den på nytt. 

Vad händer med min journal när Capio Movement tar över?

Svar: Som patient kan du ge ditt samtycke till att berörd vårdpersonal hos Capio Movement får läsa din journal från Spenshult. Samtycket gör det möjligt för den nya vårdgivaren att sätta sig in i just din sjukdomshistoria och ta vid där den tidigare vårdgivaren slutade.

Alla som är, eller har varit patienter hos Spenshults sjukhus i Oskarström eller Kungsbacka får ett brev med en blankett där man kan ge detta samtycke. Du gör det genom att fylla i blanketten och skicka in den till Capio Movement.  Du kan också lämna blanketten vid ditt första besök hos Capio Movement, men då kan din läkare inte förbereda sig inför detta första besök. 

Om du väljer att inte lämna ditt samtycke kan din nya vårdgivare, Capio Movement, inte läsa din journal från Spenshults sjukhus. Journalen kommer dock, enligt lag, att sparas i tio år hos Spenshults sjukhus.

Kommer Capio Movement att kunna erbjuda samma vård som Spenshult har gett?

Svar: Ja, Capio Movement kommer erbjuda reumatologisk öppenvård, dagvård och slutenvård, reumarehabilitering, både på land och i bassäng, samt reumaortopedi.

Var finns Capio Movements lokaler, för dag-, slutenvård och bassängträning?

Svar: Capio Movement kommer erbjuda vård på två platser i Halland; Halmstad och Varberg.  Verksamheten i Halmstad är lokaliserad på Bergsgatan 26. Där kommer Capio Movements verksamhet att omfatta bedömningar, diagnostisering, läkemedelsbehandling, rehabilitering och livsstilsskola samt reumaortopedi i öppenvård, dagvård och slutenvård. Bassängträning erbjuds i anslutning till Hallands sjukhus Halmstad.

Kliniken i Varberg kommer att vara lokaliserad i anslutning till Varbergs Kurort. Där kommer det att finnas reumatologisk öppenvårdsverksamhet, inklusive bedömningar, läkemedelsbehandling, rehabilitering och bassängträning.

Kommer nya företaget att ha bassängträning på samma sätt som när man var inlagd på Spenshult?

Svar: Ja, i Halmstad kommer bassängträning att erbjudas i anslutning till Hallands sjukhus Halmstad. I Varberg kommer bassängträningen att vara lokaliserad i anslutning till Varbergs Kurort.

Vilken kompetens har Capio Movements personal när det gäller reumatologi?

Svar: Capio Movement har anställda reumatologer med lång erfarenhet av att behandla patienter med reumatiska sjukdomar, både i öppen- och slutenvård. En del av personalen kommer från Spenshult.

Vilka av Spenshults läkare följer med till Capio Movement?

Svar: Flera av Spenshults reumatologer har anställts hos Capio Movement och de kommer arbeta både i Halmstad och i Varberg. Vilka dessa är kommer att publiceras på Capio Movements hemsida i samband med starten av verksamheten (1 juni).

Kommer de läkare som tidigare arbetat på Spenshult att få behålla sina gamla patienter?

Svar: Kontinuitet i läkarkontakten är viktigt både ur patientens och verksamhetens perspektiv. Flera av reumatologerna på Spenshult kommer börja arbeta på Capio Movement, vilket gör att patienter får behålla nuvarande läkare i den mån det är möjligt.

När ska jag sluta besöka Spenshult?

Svar:  Det nya avtalet börjar gälla den 1 juni 2014, men redan den 1 maj kommer Capio Movement att öppna upp sin reumatologiska verksamhet samtidigt som Spenshults sjukhus, inklusive mottagningen i Kungsbacka, kommer att fortsätta sin verksamhet till den 30 juni. Det blir alltså en överlappning av den nya och gamla verksamheten under två månader.

Kommer jag bli kallad som vanligt för nästa planerade återbesök?

Svar: Alla patienter som har en pågående kontakt med Spenshults sjukhus och mottagningen i Kungsbacka kommer att kallas till den nya vårdgivaren Capio Movement.

Behöver jag som patient själv ta kontakt med Capio Movement?

Svar: Patienter är alltid välkomna att ta kontakt med Capio Movement. Är du idag patient hos Spenshult så kommer du få en kallelse för återbesök hos Movement.

Vart vänder jag mig om jag behöver nya recept innan jag varit på besök på Movement?

Svar: Fram till 31 maj 2014 vänder du dig till Spenshult och från och med 1 juni vänder du dig till Capio Movement.

Kommer jag kunna få den rehabilitering jag behöver?

Svar: Ja, Capio Movement kommer erbjuda reumatologisk rehabilitering i öppen-, dag- och slutenvård.

Kan jag fortsätta med min läkemedelsbehandling (infusioner) som vanligt?

Svar: Ja, Capio Movement tar över ansvaret för all behandling, inklusive läkemedelsbehandling.

Kan jag bli inlagd om jag blir försämrad, eller behöver jag åka till Lund då?

Svar: Capio Movement har slutenvårdavdelning i Halmstad där patienter läggs in vid behov. I de enstaka fall det finns ett vårdbehov som endast kan tillgodoses vid universitetssjukhusen så remitteras patienten vidare till Lund eller Göteborg.

Kan jag välja att fortsätta på Spenshult? Gäller fritt vårdval?

Svar:   Avtalet med Spenshult löper ut inom kort och vid den upphandling som genomförts gick avtalet istället till Capio Movement. Du kan därför inte längre välja att söka vård hos Spenshult efter juni månad 2014.

Fritt vårdval gäller endast vid de mottagningar som har avtal, det har alltså inte Spenshult.  Spenshults mottagningar i Oskarström och Kungsbacka kommer att stänga för halländska patienter den 30 juni.  Spenshult har även en mottagning i Helsingborg, men den kommer i första hand att ta emot patienter från Skåne.

Varför kan icke-hallänningar fortfarande få reumatisk vård hos Spenshult i Oskarström?

Svar: Spenshult har avtal med andra landsting och regioner och de avtalen löper på tills vidare.

Kan jag som bor i Halland välja att åka till Spenshults mottagning i Helsingborg?

Svar: Det fria vårdvalet ger vissa möjligheter till detta, men Spenshult kan inte garantera plats för patienter boende i Halland.

Vad gäller för mig som bor i annat län, t.ex. Skåne, Jönköping, Kronoberg eller Västra Götaland?

Svar: Patienter från andra landsting/regioner än Halland ska i första hand söka till den verksamhet som det egna landstinget/regionen har avtal med. Det halländska avtalet ger möjlighet för patienter som är bosatta utanför Halland att söka vård hos Capio Movement i Halland. Du måste dock först kontakta ditt hemlandsting/region för att först få en så kallad betalningsförbindelse. Det är, enligt de regler som gäller för valfrihet, en förutsättning för att få vård hos privata vårdgivare i andra landsting..

Kommer jag att få information hemskickad eller var hittar jag mer information?

Svar: Alla som är, eller har varit patienter hos Spenshults sjukhus i Oskarström eller Kungsbacka får ett brev med mer information. En av sidorna i brevet är en blankett där du som patient kan ge ditt samtycke till att den nya vårdgivaren, Capio Movement, får läsa din journal från Spenshult. Blanketten var tänkt att kunnna fyllas i och skickas tillbaka till Capio Movement. Genom ett fel hos Posten, som tryckt och skickat ut brevet, har baksidan på blanketten blivit fel i de flesta brev. Där finns ingen svarsadress på baksidan. Region Halland och Posten beklagar felet och det kommer så fort som möjligt att skickas ut ett nytt brev.

Information publiceras också löpande på Region Hallands hemsida. Vi arbetar även för att hålla olika patientföreningar informerade.

Vad händer med studien jag deltar i hos Spenshult?

Svar: Studierna kommer fortsätta i samarbete mellan Capio Movement och FoU Spenshult.

Kommer Capio Movement att erbjuda e-tjänsten Mina vårdkontakter? Vilka funktioner kommer i så fall att erbjudas?

Svar: Capio Movement kommer att erbjuda Mina Vårdkontakter. I första hand är det funktionerna Omboka tider, Begära journalkopior och Förlänga recept som erbjuds.