Vad ingår?

loggo till hemsidan, 188 pxl breddI ditt frisktandvårdsavtal ingår

  • undersökningar
  • förebyggande tandvård
  • akuttandvård
  • lagningar, rotfyllningar, tanduttagningar
  • enstaka kronor och bettskenor

Tandreglering och så kallad kosmetisk tandvård ingår inte i avtalet.

Tandvård på grund av olycksfall ingår inte heller utan täcks av din egen olycksfallsförsäkring.

En stor fördel med Frisktandvård är att du kan flytta med dig ditt avtal i hela Sverige. Ska du flytta?

Däremot ingår inte tandvård utanför Sverige.