Vad kostar det?

Din kostnad för frisktandvård är kopplad till den frisktandvårdsgrupp du placeras i utifrån ditt första besök hos oss. Priset kan variera mellan 930 - 8825 kronor per år. Från detta pris dras det allmänna tandvårdsbidraget.

Prislista fr.o.m. 2017-01-15

  • Frisktandvårdsgrupp 1 - 930 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 2 - 1190 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 3 - 1585 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 4 - 2120 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 5 - 2825 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 6 - 3640 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 7 - 4740 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 8 - 5960 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 9 - 7180 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 10 - 8825 kronor