Vad kostar det?

Din kostnad för frisktandvård är kopplad till den frisktandvårdsgrupp du placeras i utifrån ditt första besök hos oss. Priset kan variera mellan 950 - 9090 kronor per år. Från detta pris dras det allmänna tandvårdsbidraget.

Prislista fr.o.m. 2018-01-15

  • Frisktandvårdsgrupp 1 - 950 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 2 - 1230 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 3 - 1635 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 4 - 2185 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 5 - 2910 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 6 - 3750 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 7 - 4885 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 8 - 6140 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 9 - 7400 kronor
  • Frisktandvårdsgrupp 10 - 9090 kronor