Kostnader

Från och med det år du fyller 23 år har du inte kostnadsfri tandvård längre. Tandvårdsreformen som trädde i kraft den 1 juli 2008 innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning skyddar dig mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag

Från och med den 1 juli det år du fyller 23 år får du ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som delbetalning för din tandvård.

Bidraget varierar beroende på din ålder. Från 15/4 2018 gäller följande:

  • Är du 23- 29 år blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år - 600 kr under två år.
  • Är du 65 år och äldre blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.

Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i maximalt två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos oss.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som delbetalning vid avtal om Frisktandvård om avtalet tecknats efter 2008-07-01.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

En referensprislista med aktuella riktpriser har fastställts av staten, men priset du betalar kan avvika från denna prislista. För tandvård upp till 3 000 kr enligt referensprislistan betalar vuxna patienter fullt pris.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan dock användas som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 % genom tandvårdsersättningen.
  • Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %.

Prislista

Ny tandvårdstaxa gäller från 2018-01-15.

  • Vid undersökning och behandling av akut patient utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.
  • Protetiska arbeten, fyllningar samt tandregleringsbehandlingar, omfattas av garanti.
  • Som patient har du rätt att begära intyg på vilka material som använts för fyllningar och protetiska konstruktioner.