Vad finns det för tandvård?

Förebyggande arbete är viktigt och vår målsättning är friska tänder hela livet! Med en bättre tandhälsa minskar du dina framtida tandvårdskostnader.

Folktandvård finns på alla orter i Halland. Utöver det bedriver Region Halland specialisttandvård och sjukhustandvård.

Mer information hittar du här till vänster.