Barn och ungdomstandvård

Region Halland ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år man fyller 22 år.

I Halland kan man från och med det år man fyller 3 år välja tandläkare, antingen hos folktandvården eller hos en privat tandläkare. Region Halland informerar alla som har barn som fyller tre år, samt nyinflyttade barn och ungdomar om möjligheten att fritt välja tandläkare. Föräldrar eller barn och ungdomar kan själva ta kontakt med en tandläkare för tidbokning.

Man kan när man så önskar byta tandläkare, men tänk på att det är en fördel att ha samma tandläkare under en längre tid. Om man inte själv väljer tandläkare kallas man till folktandvården eller de kliniker som regionen har avtal med.

Specialisttandvård

Barn och ungdomar har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

Avgifter

För barn och ungdomar är all tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För behandlingar som utförs när inte ett klart tandvårdsbehov finns, till exempel av estetiska skäl, betalar patienten själv.

Information om regler

Information om regler för barn- och ungdomstandvård kan lämnas av tandvårdsenheten, avdelningen för Planering och uppföljning, Regionkontoret i Halmstad, tfn: 035-13 48 48