Specialisttandvård

Specialisttandvård finns i Halmstad och Varberg och är remissinstans för patienter som behöver ett särskilt omhändertagande. Remisserna kommer från sjukvården och från allmäntandvården. Så kallade egenremisser tas även emot i vissa fall, det vill säga vårdsökande kan själva skriva en remiss.

Särskilda behov

De patienter som remitteras till specialisttandvården har särskilda behov av tandvård som kräver mer omfattande och kvalificerad behandling. En annan uppgift för specialisttandläkarna är att vara konsulter till allmäntandläkare, tandhygienister och andra vårdgivare.

Läs mer om specialisttandvården